Nyheter

73 % av bolagen menar att Inkubera bidragit till deras utveckling ”i hög utsträckning”

Viktoria Lindqvist, Impulso och Mattias Kronberg, affärschoach på Inkubera. Foto: Therese Classon Sundh

Samtliga av Inkuberas företag uppger i en färsk kundundersökning att Inkubera bidragit till deras utveckling. De flesta, 73 %, menar att Inkubera har bidragit i ”hög utsträckning”. Ännu fler, 80 %, ger Inkubera betyget 10 av 10 möjliga på frågan i vilken utsträckning de skulle rekommendera Inkubera till en vän eller kollega.

Inkubera genomförde en så kallad NPS-undersökning i början av oktober. NPS (Net Promoter Score) anses allmänt som det tuffaste sättet att mäta kundattityder. Bara de allra högsta betygen, 9:or och 10:or på en 10-gradig skala, ger pluspoäng. Ett NPS-värde kan hamna mellan -100 och +100. Inkuberas NPS för 2023 blev höga 87.
– Mycket glädjande, säger vd Fredrik Stenman. Samtidigt kommer det inte som någon stor överraskning. Vi upplever att vi har hittat rätt i sättet vi jobbar och får löpande god respons från företagen. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till våra fantastiska affärscoacher. Det är i stor utsträckning deras insatser som resulterar i de höga siffrorna.

”I vilken utsträckning skulle du rekommendera Inkubera till en kollega eller vän?”

Betyget hade faktiskt kunnat vara ännu högre. Ett par av företagen skriver i sina kommentarer att de just börjat arbeta med Inkubera och att detta påverkat deras omdömen. Andra exempel på kommentarer från företagen är:

”Helt otroligt hur mycket värde Inkubera ger åt en startup. Den hjälp vi fick var ganska avgörande för oss.” ”Vi är extremt tacksamma för Inkuberas hjälp!” ”Inkubera är bäst!”

Företagen fick också fått svara på i vilken utsträckning Inkubera bidragit till deras utveckling. Majoriteten, 73 % av företagen, menar att Inkubera bidragit ”i hög utsträckning” till detta. Övriga 27 % anger att Inkubera bidragit ”i viss utsträckning”. Även här påverkas betyget sannolikt av hur lång tid som företagen varit en del av Inkubera. För nya företag lär Inkuberas bidrag ha varit begränsat.

– Det är naturligt att en organisation som Inkubera får höga betyg, säger Fredrik Stenman. Vi jobbar ju aktivt med att stötta våra företag utan något eget vinstintresse. Mätningarna visar dock också att företagen verkligen utvecklas i kontakten men oss.  De enda som kan svara på den frågan är ju företagen själva. Detta, kombinerat med andra mätningar som visar att våra företag växer, tycker jag visar att Inkubera är en god investering.

”I vilken utsträckning har Inkubera bidragit till dett företags utveckling?”

 

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.