Nyheter

Embrace Safety – ett växande företag inom brottsbekämpning

Johan Rydberg, Elin Norrbin, Hannes Grafström och Henrik Andershed

Johan Rydberg, Elin Norrbin, Hannes Grafström och Henrik Andershed på Embrace Safety.

Med kriminologisk forskning som grund har Henrik Andershed och hans kollegor byggt Embrace Safety, ett företag som hjälper kommuner, polisen, bostadsföretag och andra organisationer att förebygga brott och främja trygghet. Sedan starten 2016 har företaget växt till sex medarbetare och man har avtal med 45 kommuner. Göteborgs stad är den senaste i raden.
– Vi firar varje ny kund, säger Henrik. Men att Sveriges näst största stad väljer oss som långsiktig partner efter att ha analyserat oss utifrån och in i 1,5 år är förstås en extra fjäder i hatten.

Embrace Safety erbjuder systemstödet, programmet EMBRACE, men också löpande kunskapsstöd till sina kunder. Systemstödet gör det enklare att skapa en helhetsbild så att kommunerna får en rättvisande bild av brottsligheten. Med stöd av EMBRACE blir nästa steg att prioritera var och hur man bör sätta in konkreta åtgärder så att resurserna används så kostnadseffektivt som möjligt. Det kan exempelvis handla om att öka belysningen, utökad patrullering på vissa platser eller sociala insatser på en skola eller i ett bostadsområde.
– Vi erbjuder alltid kunskapsstödet tillsammans med systemstödet, berättar Henrik. Utöver stöd vid analyser och åtgärdsprogram, stöttar vi kommunerna i deras övergripande arbete. En viktig pusselbit för att få till en långsiktig minskning av brottsligheten, är exempelvis att kommunerna skapar samarbeten med flera aktörer så som polis, bostadsbolag men också aktörer inom näringslivet.

Företaget vill fortsätta växa.
– Inom några år hoppas vi att antalet kommuner som använder EMBRACE ska ha passerat 100. Men framför allt drivs vi av att kunna göra världen bättre. Om vi kan hjälpa kommunerna till ett bättre brottsförebyggande arbete, kommer det att resultera i minskad brottslighet, tryggare innevånare och färre skjutningar.  Det genomsyrar allt vi gör.

Embrace Safety har sin bakgrund i Örebro universitet och i Henrik Andersheds forskning där (han är professor i kriminologi och psykologi) och kom tidigt i kontakt med Inkubera.
– Stöttningen både från Holdingbolaget på Örebro universitet och från Inkubera har varit fantastisk. Embrace Safety hade inte kommit till om inte Holding och innovationsstrukturen på Örebro universitet hade funnits. Både de och Inkubera har varit ett viktigt stöd längs vägen, menar han.

Genom Swedish Scaleups väntar nu ett ISO-arbete och certifiering.
– Swedish Scaleups är ett naturligt steg för oss. Vi har inom ramen för det programmet genomfört en social hållbarhetsanalys och fått en genomlysning av affärsidé och verksamhet. Nu sätter vi också i gång med ett ISO-arbetet. Det har blivit ett allt viktigare krav från flera av våra kunder. Att ha kvalitetssäkringen på plats kommer att underlätta vår fortsatta tillväxt, säger Henrik.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."