Nyheter

Energimyndigheten stöttar Envivos projekt för hållbarare inredning med 2 mkr

Joacim Dubbelman och Magnus Engström, Envivo.

Envivo leder ett projekt för att ta reda på hur man kan uppnå en beteendeförändring vid valet av inredning. Projektet som nu stöttas av Energimyndigheten med cirka 2 mkr vill hitta vägar att med hjälp av digitala lösningar minska klimatpåverkan.

– Ett av våra mål är att inom fem år minska möbelindustrins CO₂-utsläpp med 10 000 ton per år, säger Magnus Engström, vd på Envivo.

Envivo startade sin verksamhet i Örebro 2020. I stället för att företag ska behöva köpa nya möbler (och slänga de gamla) varje gång deras behov förändras, erbjuder Envivo nya sätt att handla med möbler som kompletterar det traditionella köpet. Inredningen kan bestå av både nya och återbrukade möbler.

– Vårt upplägg möter dagens behov av ett modernt, hållbart och flexibelt, säger Magnus. Det kan såklart vara tufft som ny aktör, men vi jobbar på och ser ett stadigt inflöde av kunder.

Det nya projektet leds av Envivo, men man har även krokat arm med fler aktörer. Med i projektet är Nordic Behaviour Group, Mälardalens universitet samt 100-gruppen, en förening vars mål är att nå 100 % cirkularitet i inredningsbranschen.

– Givetvis kan våra tankar om en mer hållbar inredningsbransch få större genomslag om vi är flera som hjälps åt, säger Magnus. Vi har också mycket att lära av varandra.

Totalt omfattar projektet en budget på tre miljoner kronor, var av Energimyndigheten står för två. Den första delen av projektet är att intervjua arkitekter och slutkunder inom privat och offentlig sektor för att i nästa steg identifiera lösningar. Lösningarna konkretiseras sedan i form av digitala prototyper som sedan presenteras för användarna. Som sista steg skall resultatet kommuniceras för att nå ut till fler.

– Vi kommer att landa i en digital plattform som kan inspirera och göra det lättare att köpa, sälja eller abonnera på inredning. Hur den digitala lösningen ska se ut och fungera mer i detalj, kommer att utkristallisera sig under projektet, säger Magnus.

FOTNOT:
Envivo kom med i Inkubera 2020 och deltog i tillväxtprojektet Swedish Scaleups 2022.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.