Nyheter

Fairplay vill digitalisera och modernisera fotbollen

Gabriel Sauma, vd på Fairplay.

Gabriel Sauma har en stor passion för fotboll och ett brett kontaktnät inom Fotbollsverige och har även flera år bakom sig som aktiv. Han har på nära håll sett de utmaningar som finns inom sporten. Exempelvis har han träffat många unga fotbollsspelare med enorm potential, men som på grund av ett för smalt kontaktnät och bristfällig vägledning inte kunnat ta nästa steg i sin karriär. FairPlay är en digital plattform som ökar spelarnas synlighet och förutsättningar samt hjälper klubbar att få en bättre överblick över spelarmarknaden. Spelarna registrerar sig, får en egen profil med samlad statistik och information och blir därefter sökbara via ett filtreringsverktyg i plattformen.
– Den respons vi har fått hittills är fantastiskt, säger Gabriel. Nu kommer fler och fler pusselbitar på plats och vi närmar oss lansering. Det är otroligt spännande!

Inom fotbollen finns ett enormt engagemang hos såväl spelare som klubbar, ändå är det svårt att hitta rätt när klubbar rekryterar spelare. Givetvis drabbar det båda parter.
– Under mina år i näringslivet har jag haft stor användning av LinkedIn, men något liknande finns inte inom fotbollen. En digital plattform som sammanlänkar spelare, ledare och klubbar skulle göra enorm nytta, säger Gabriel.

Idag är dialogen mellan klubbar, ledare och spelare svår och tidskrävande. Klubbarnas och rekryteringsansvariges mejlkorgar svämmar över av förfrågningar från spelare och erbjudanden från agenter.
– Majoriteten av klubbarna orkar inte ta sig igenom hela informationsflödet, säger Gabriel. Detta gör att de i stället väljer att inte gå igenom någonting alls, utan förlitar sig på sina egna nätverk. Branschen behöver moderniseras och arbetssättet behöver effektivisera.

Många fotbollsspelare i har svårt att synas och nå ut till klubbarna. Med FairPlay får de ett skyltfönster där de kan dela information och videor i ett fotbollsrelaterat forum.
– Vi vill ge fotbollsbranschen bättre förutsättningar, säger Gabriel. Klubbar och ledare ska på ett smidigare sätt kunna rekrytera spelare utifrån sina kravprofiler. För spelare vill vi skapa ett forum där de kan synas och nätverka.

I år lanseras FairPlay på bred front i Fotbollssverige. Nu pågår arbetet med att färdigställa plattformen och planera lanseringskampanjen. En del av lanseringen består också i att bygga ett nationellt nätverk av ambassadörer.
– Vi för just nu täta diskussioner med flera namnkunniga spelare och klubbar med målet att bygga långsiktiga partnerskap, berättar Gabriel.

Förutom Gabriel består teamet av entreprenören Peter Jarrah, Gabriels bror Jakob Sauma som spelat fotboll på elitnivå och är idag fortsatt aktiv som spelare i division 2 samt Yasaar Biladama som är programmeringsansvarig med förflutet i Allsvenskan. Tillsammans står de för gedigen bakgrund in om såväl fotboll som företagande.

Sedan FairPlay blev med i Inkubera våren 2022 har de haft tät kontakt med sin tilldelade affärscoach, Fredrik Andershed.
– Fredrik är en fantastisk affärscoach som redan bidragit till vår utveckling. Han har ett genuint intresse av att hjälpa andra människor och har absolut bidragit till en bättre struktur hos oss.

Den senaste tiden har Fredrik och Fairplay gått igenom en så kallad IRP (Investment Readiness Process) och nu är FairPlay certifierat.
– Vi är absolut redo att ta in externt kapital, säger Gabriel. Vi har stora planer för FairPlay.

Se presentationsvideon om FairPlay:
https://www.dropbox.com/s/mub93otyb0e090l/FairPlay%20the%20movie.mp4?dl=0

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.

måndag 29 april

Nominera bästa idé till Sveriges största innovationstävling

SKAPA-priset till Alfred Nobels minne är Sveriges ledande tävling för nyskapande idéerna. Jurygrupper i alla län utser de bästa idéer sett till innovativitet, marknadspotential och hållbarhet. I Örebro län är det Inkubera som leder arbetet. Nu är det hög tid att nominera de smartaste nya idéerna. Nominera dig själv eller någon annan senast 31 maj.

måndag 22 april

Start Your Move – fysisk aktivitet istället för psykisk ohälsa

Som fysioterapeut har hon hjälpt hundratals människor personer med psykisk ohälsa att komma i rörelse. Frustrationen över att många av dem återgick till ett stillasittande liv efter behandlingen, gav energi till att bli företagare. – De flesta vet att den psykiska ohälsan kostar samhället enorma belopp och att fysisk aktivitet är en nyckel för tillfrisknande. Ändå görs det alldeles för lite. Med Start Your Move vill jag bidra till en hållbar förändring, säger Lena Axelsson Svedell.