Nyheter

Fibes – möbeltapetserarnas bästa kompis

Erika Orvendal, vd på Fibes.

Erika Orvendal känner tapetserarbranschen från insidan – hon har själv drivit en egen verkstad i flera år. Hon har upplevt glädjen i att ge slitna möbler nytt liv, men också frustrationen över att tidsödande administration äter upp lönsamheten. Nu driver hon Fibes från en nedlagd skola utanför Kumla.
– Hela tanken med Fibes är göra det lättare för tapetserare att leva på sin verksamhet. Exempelvis får de tillgång till en gratislösning som spar dagar av administrativt arbete varje gång leverantörerna justerar sina priser.

Det finns ungefär 3 000 möbeltapetserare i Sverige. De flesta är små verksamheter som drivs av människor som älskar sitt arbete, med ofta får arbeta många timmar för blygsam ersättning. Detta trots en hållbarhetstrend som gör att allt fler vill renovera sina möbler i stället för att slänga och köpa nytt.

– Tapetserarna tvingas tyvärr utföra en hel del obetalt administrativt arbete som hindrar dem från att arbeta med sin huvudsyssla. Fullt orderblock, men för lite tid över, är en ganska vanlig situation, säger Erika.  Jag vill ge tapetserarna mer tid att arbeta med det de älskar och som de faktiskt får betalt för.

En av de mest tidsödande arbetsuppgifterna inträffar när tygleverantörerna justerar sina priser, vilket sker flera gånger om året. En vanlig tapetserare har upp emot 15 tygleverantörer och 100 olika tyger från varje leverantör. När leverantörerna skickar nya prislistor, måste tapetserarna först välja ut just de tygerna de själva har, sedan omvandla priset från Euro till svenska kronor, sedan lägga på sitt egen påslag och till sist märka om alla tygprover. I vårt exempel skall den processen göras 15 x 100 = 1 500 gånger. Arbetet tar flera dagar varje gång. Annars ger man fel priser till kunderna och går i värsta fall back på affären.

Erika har utvecklat en annan lösning som spar massor av tid åt tapetserarna.

– Vår lösning på problemet bygger på QR-koder. Första steget är att tapetserarna laddar ner vår gratis-app. Där hittar de tygleverantörer och kan klicka på just de tyger de själva har. När vi får informationen tar vi fram självhäftande QR-koderna som tapetserarna sedan fäster på provkassetterna. Genom att skanna koden kan både de själva och kunderna se det aktuella priset i svenska kronor och inklusive tapetserarnas eget påslag. Man behöver göra grundarbetet en gång, sedan uppdateras allt automatiskt.

Erika startade Fibes – eller Fibes Family som företaget egentligen heter – tillsammans med sina två syskon 2022. I augusti lanserade de appen. Såväl kunder som leverantörer börjar nu strömma in. I framtiden hoppas Erika utveckla fler och fler funktioner. Bland annat vill Erika bygga upp ett stuvbitsbibliotek.

– Tyger utgår med jämna mellanrum. När ett tyg försvinner från leverantören, finns ändå ett behov kvar på marknaden. Kanske vill någon komplettera en befintlig möbel med en ny i samma tyg. Ofta finns stuvbitar kvar hos andra tapetserare, det gäller bara att veta var de finns. Genom att bygga upp ett bibliotek i Fibes, skulle jag kunna underlätta ännu mer för mina kunder.

För en dryg månad sedan fick Erika för första gången kontakt med Inkubera. Nu är Fibes intagen i inkubatorn och Erika får stöttning för att utveckla verksamheten. Bland annat från affärscoachen Peter Moström.

– Jag är jättetacksam. Jag får input som jag inte ens vet att jag ska leta efter. Bland annat har jag fått hjälp med att komma fram till hur jag ska ta betalt. Det känns jättebra att ha någon att bolla med!

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.

måndag 29 april

Nominera bästa idé till Sveriges största innovationstävling

SKAPA-priset till Alfred Nobels minne är Sveriges ledande tävling för nyskapande idéerna. Jurygrupper i alla län utser de bästa idéer sett till innovativitet, marknadspotential och hållbarhet. I Örebro län är det Inkubera som leder arbetet. Nu är det hög tid att nominera de smartaste nya idéerna. Nominera dig själv eller någon annan senast 31 maj.

måndag 22 april

Start Your Move – fysisk aktivitet istället för psykisk ohälsa

Som fysioterapeut har hon hjälpt hundratals människor personer med psykisk ohälsa att komma i rörelse. Frustrationen över att många av dem återgick till ett stillasittande liv efter behandlingen, gav energi till att bli företagare. – De flesta vet att den psykiska ohälsan kostar samhället enorma belopp och att fysisk aktivitet är en nyckel för tillfrisknande. Ändå görs det alldeles för lite. Med Start Your Move vill jag bidra till en hållbar förändring, säger Lena Axelsson Svedell.