Inkubera värnar
om din integritet

Inkubera tar din integritet på allvar och kommer endast att använda din persondata för att säkerställa att du mottar kommunikation från oss som är relevant för dig, så som nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och events.

Om du vill veta vilka persondata vi har sparat, vilken typ av kommunikation du får från oss, eller om du har andra frågor – tveka inte att kontakt med oss.

Avregistrera nyhetsbrev

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från Inkubera så meddela detta till info@inkubera.se så avregistrerar vi dig.

Dataskyddspolicy

Hantering personuppgifter
Inkubera är en inkubator och katalysator som hjälper dig som vill skapa ett välmående och växande innovativt företag. Vår verksamhet och våra coacher ger dig vad som krävs för att bli en framgångsrik entreprenör.
I verksamheten behöver vi uppgifter om externa kontakter för att hitta samarbetspartner, coacher, stödkompetens, företagskontakter, finansiärer etc. Vi behöver vidare uppgifter om de bolag, potentiella och antagna, som vi arbetar med.
Vi värnar om integriteten och samlar aldrig mer uppgifter än vad vi behöver. Alla personuppgifter hanteras med erforderlig säkerhet och vi har rutiner för att uppfylla dina rättigheter som registrerad. Vi säljer aldrig information vidare.

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker de personuppgifter som vi samlar in. Uppgifter samlas från webbplatser, telefonkontakter, mejl, anmälningslistor, evenemang av olika slag (seminarier, kurser, mässor etc), nätverkskontakter, sociala medier etc. Uppgifter kan sökas och samlas av oss eller också lämnar du, direkt eller indirekt, uppgifter till oss. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).
Uppgifter som samlas är person- och kontaktinformation såsom namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, yrkesrelaterad information, arbetsplats.

Syftet med att samla informationen
De uppgifter som samlas används för att koppla samman olika parter (företag, konsulter, finansiärer, etc) i syfte att hjälpa de antagna företagen, bjuda in till olika evenemang, sprida information, bedöma potentiella företag etc.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Var behandlas din information?
Uppgifterna behandlas hos Inkubera men även av leverantörer av IT-tjänster som Inkubera nyttjar.
De företag som behandlar personuppgifter för Inkuberas räkning följer våra riktlinjer för säkerhet och sekretess, samt uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få del av den information som vi lagrat om dig.
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Personuppgiftsansvarig: Inkubera i Örebro AB
info@inkubera.se