Nyheter

Hållbarhet en allt viktigare parameter för Inkubera-bolagen

Hållbarhet blir en allt hetare fråga, både för Inkubera och för företagen, berättar Julie Ammer, Inkubera.

Inkubera leder sina företag genom en så kallad Impact-analys som tydliggör företagens verksamhet ur hållbarhetsperspektiv och hur de kan bidra till FN:s globala mål. Julie Ammer, som är ansvarig får hållbarhetsarbetet på Inkubera, menar att hållbarhet som konkurrensmedel har ett helt annat genomslag idag jämfört med för bara ett par år sedan.
– Man kan nästan tala om ett paradigmskifte, säger hon. Med Impact-analysen hjälper vi företagen att integrera hållbarhetsprinciperna med själva affärsmodellen.

Inkubera värderar alla företag som man tar in i verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv redan vid deras ansökan. Och under tiden i inkubatorn, genomgår alla en Impact-analys för att göra det tydligt både för dem själva och för kunderna hur företaget bidrar till de globala målen.
– I Impact-analysen går vi igenom ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det handlar inte om att göra små justeringar i verksamheten som att ta tåget i stället för bilen eller att sortera sopor. Det handlar om att få hela affärsmodellen – basen för verksamheten – att bidra till en mer hållbar värld. Vi utmanar även företagen att agera på ett sådant sätt att de kan driva hela sin bransch i rätt riktning.

Ett av företagen som genomgått Impact-analysen är Envivo, ett företag som har ”det cirkulära kontoret” som vision. I stället för att kunderna ska köpa nya möbler, erbjuder Envivo ändamålsenlig inredning – ny eller begagnad – mot en fast månadskostnad. Möbler cirkulerar sedan mellan företagen i takt med att deras behov förändras.
– Vår affärsmodell är ju redan från början hållbar, säger Magnus Engström, vd för Envivo. Men genom Impact-analysen har vi kunnat hitta nya vinklar som vi inte hade upptäckt på egen hand. Dessutom har vi blivit mer precisa i vilka mål vi vill uppnå på kort och lång sikt. Vårt arbete med hållbarhet har blivit ännu mer konkret och då känns det lite extra bra i hjärtat också.

Ett annat företag som gått igenom sin verksamhet med Impact-analysen är Impulso. Impulso koncept bygger på kommissionshandel där butik, leverantör och i vissa fall hyresvärd får betalt först när en vara säljs. Samtidigt bygger Impulso en digital infrastruktur som gör att alla i distributionskedjan kan se exakt vilka varor som säljs.
– Eftersom tillverkare och leverantörer till handeln kan se vilka varor som lämnar butik, kan de trimma sin produktion så att de inte tillverkar artiklar som inte kommer att säljas, säger företagets vd Viktoria Lindqvist. Hållbarhet är en viktig del av vår affärsmodell, men Inkubera har hjälp oss att bli ännu mer konkreta. Impact-analysen har en bra struktur som gör det lätt att prioritera de viktigast områdena för att nå ökad hållbarhet.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."