Nyheter

Inkubera är en viktig investering för framtidens tillväxt

Satsningen på Inkubera har varit en mycket god investering, menar Fredrik Stenman.

Inkubera stöttar innovativa tillväxtbolag i regionen genom affärscoachning, expertrådgivning och hjälp att hitta extern finansiering.
– Vi arbetar med företag som ska bli framtidens motorer i det regionala näringslivet. De företag som vi på olika sätt har jobbat med sedan starten har hittills totalt omsatt 2 miljarder.  Om företagen lyckas eller inte beror förstås främst på dem själva, men vi kan samtidigt konstatera att de flesta bolagen anser att vi har varit viktiga för deras utveckling.

 Inkubatorer finns i de flesta utvecklade länder och över hela Sverige. De flesta är offentligt finansierade, precis som Inkubera. Den främsta orsaken till det är att företag som satsar på nya idéer och affärsmodeller har störst potential att växa sig stora samtidigt som de utsätter sig för större risker än vanliga bolag.
– Vår verksamhet är en viktig framtidsinvestering, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Alla våra företag kommer inte att överleva eftersom de satsar på något som ingen har gjort tidigare. Men även om bara ett fåtal verkligen lyckas, kommer investeringen att ge god avkastning genom exempelvis ett mer hållbart och innovativt näringsliv, ökade skatteintäkter och nya arbetstillfällen.

Sedan starten för ungefär 15 år sedan har Inkubera granskat drygt 900 nya affärsidéer. Lite fler än 100 levde upp till kriterierna och valde att gå in i Inkubera.
– Tillsammans med företagen sätter vi mål utifrån deras specifika behov och sedan arbetar en handplockad affärscoach tillsammans med företagen för att nå målen. Ofta behöver bolagen också expertkompetens och kapitaltillskott. Då kopplar vi ihop dem med rätt personer i vårt nätverk, berättar Fredrik. Vår uppgift är att hjälpa företaget att växa både snabbare och säkrare än vad de hade klarat på egen hand.

Inkubera mäter effekterna av sin verksamhet enligt samma modell som de flesta inkubatorer. Den bygger på offentlig bolagsstatistik, men är ändå ingen exakt vetenskap eftersom det är svårt att säga hur viktig inkubatorn har varit för utvecklingen. Beräkningsmodellen visar att de företag som Inkubera har stöttat till dags dato har skapat drygt 2 000 årsarbetstillfällen och en total omsättning på mer än 2 miljarder. Till och med 2019 hade bolagen bidragit med skatteintäkter på 473 miljoner kronor exklusive momsinbetalningarna på betydande belopp. Dessutom lyckades företagen under samma period attrahera externt kapital på 250 miljoner kronor. Jämfört med de knappa 100 mkr som Inkubera kostat sedan starten, ser det ut som en god investering.

– Ser man bara till kostnader och intäkter så har investeringen betalat sig mer än åtta gånger, säger Fredrik. Men så enkel är inte verkligheten. Att bolagen utvecklats bra är i de flesta fall främst deras förtjänst. Hur viktiga vi har varit är varierar från fall till fall. Vi vet att vi i vissa fall varit helt avgörande för företagens utveckling och överlevnad, medan andra företag säkerligen klarat sig bra utan oss.

De enda som egentligen kan svara på Inkuberas betydelse är företagen själva. I år fick alla aktiva Inkubera-företag svara på frågan. Samtliga menade att Inkubera bidrag till deras utveckling, i de flesta fall i hög utsträckning.
– Vårt uppdrag är att hjälpa innovativa tillväxtbolag att växa ännu snabbare. Att företagen tycker att vi också levererar på den parametern är förstås jättekul, säger Fredrik Stenman. Men den största äran ska givetvis gå till entreprenörerna själva. De är de som skapat de unika idéerna som de dessutom har haft modet att satsa helhjärtat på. För oss är de hjältar. Vår uppgift är att göra vad vi kan för att de ska nå sina drömmar

Årsarbetstilllfällen på företag som stöttats av Inkubera. Statistiken släpar p g a bolagens rapportering till Bolagsverket. Uppskattar vi arbetstillfällen under 2020 och 2021 passerar vi 2000 med bred marginal.

Total omsättning 2007–2019 är 1816 mkr. Omsättning föregen skapat hos underleverantörer tillkommer. Statistiken släpar. Total omsättning t o m idag överstiger 2 miljarder kronor med bred marginal.

Aktiva bolagss bedömning av hur mycket Inkubera bidragit till deras utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."