Intresseanmälan

Berätta kortfattat om affärsidén och vilka personer som står bakom den. Det hjälper oss göra en första bedömning. När du skickat in din intresseanmälan kontaktar vi dig inom några dagar. Givetvis råder full sekretess kring de uppgifter som du lämnar.


Genom att fylla i och skicka in detta formulär ger du oss ditt samtycke till att vi får spara och använda dina/era uppgifter i enlighet med ovan angivet ändamål och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi sparar data så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med informationen, eller för att utföra våra åtaganden i eventuella vidare samarbeten. Mer information om hur Inkubera hanterar personuppgifter finns på www.inkubera.se