Nyheter

”Investeringen i vårt startup-program ger en avkastning på 12 gånger pengarna”

Fredrik Stenman, vd på Inkubera

Sedan starten 2006 till 2021 omsatte Inkubera-bolagen nästan 3 miljarder, skapade nästan 2 500 årsarbetsplatser och drog in 765 miljoner i skatteintäkter. De totala kostnaderna för Inkubera var under samma period 91 miljoner.
– Givetvis är det främst företagen själva som genom sina nyskapande idéer och sitt hårda arbete ska ta åt sig äran, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Vissa företag hade säkert klarat sig lika bra utan vårt stöd, men vi har också många exempel på när vår insats har varit avgörande. Hur man än mäter har Inkubera varit en lönsam investering för Örebro-regionen.

Att mäta effekterna av en organisation som Inkubera är i princip omöjligt om man vill komma fram till exakta och entydiga svar. Inkubera använder samma tillvägagångssätt som de ledande inkubatorerna i Sverige.  Metoden bygger på att ta fram ett ROI (Return On Investments) där man jämför skatteintäkterna från bolagen med kostnaderna för den egna verksamhetunder ett visst år. Med i beräkningen finns företag som inkubatorn har stöttat under de senaste fem åren.
– Den senaste tillgängliga statistiken gäller 2021, berättar Fredrik. Om vi mäter effekterna av vårt startup-program, gjorde företagen skatteinbetalningar på 49,1 mkr att jämföra med våra kostnader på 4,1 mkr, Det ger ett ROI på 12,1, det vill säga att investeringen har gett en avkastning med dryg 12 gånger pengarna.

 Return on investment, Inkubera

Return On Investments för Inkubera 2021, 12,1 x investeringen

Fredrik menar dock att att verkligheten inte är riktigt så enkel. Många av företagen hade förmodligen presterat bra även utan Inkuberas hjälp.
– De enda som kan ha en uppfattning om hur betydelsefull stöttningen från Inkubera har varit är företagen själva, säger han.

Som komplement till ROI-mätningen gör Inkubera därför en årlig mätning där företagen får svara på i vilken utsträckning de skulle rekommendera Inkubera till en kollega eller vän samt i vilken utsträckning Inkubera bidragit till deras utveckling. I den senaste mätningen gav 14 av de 18 företag som deltog Inkubera 10 av 10 möjliga i betyg på den första frågan. 13 av 18 bolag svarade att Inkubera bidragit till deras utveckling i hög utsträckning.

Inkuberas betydelse för företagens utveckling (enligt dem själva).

– Genom att stötta våra företag med kvalificerad affärscoachning, experthjälp och hjälp att hitta finansiering, vet vi att vi gör en viktig insats för företagens utveckling. Men givetvis är det företagen som står för det grundläggande arbetet, risktagande och många år av hårt arbete. Vår uppgift är att stötta dem så att de har så stora möjlighet som möjligt att nå sina mål, säger Fredrik.

 

 

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.