Nyheter

Milmeds patenterade jästprodukter behandlar inflammationer utan biverkningar

Milmeds verksamhet är uppbyggt kring jästprodukter och deras positiva hälsoeffekter inom flera behandlingsområden. Levande jästkulturer som behandlats med elektromagnetiska vågor i vissa frekvenser har visat sig ha god effekt för att motverka inflammation i mänskliga celler. Företaget drivs av Thomas Lenz som i större delen av sitt liv arbetat med olika typer av innovationer.
– Vi har testat våra produkter på 1 500 personer med mycket goda resultat, berättar Thomas.

Milmed har varit verksamt i Örebro sedan 2018. Företaget har patent inom tre områden:
– Neurodegenerativa sjukdomar, exempelvis ALS, Parkinsons och demens.
– Irritabelt tarmsyndrom (IBS) som 10 – 20 av alla västerlänningar drabbas av.
– Flera typer av allergier.

Tekniken att behandla levande jästkulturer med elektromagnetiska vågor bygger på 15 års forskning. Thomas har lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla och marknadsföra innovationer. Däremot har han ingen egen kompetens av läkemedel. Detta kunskapsområde tryggas dels genom den erfarnare professorn Trevor Archer som är anställd i Milmed, dels genom en profesionell styrelse med många namnkunniga personer.
– Nu har vi en mycket kompetent och erfaren styrelse med gedigen erfarenhet inom forskning och läkemedelsbranschen. Vår styrelse är viktigt både för den kompetensen den tillför bolaget och för att bygga trovärdighet utåt, säger Thomas.

De goda hälsoeffekterna som bevisats i olika studier, talar för att företagets borde ha goda förutsättningar att klara en läkemedelsklassning. Dock är processen med läkemedelsgodkännande både tids- och kostnadskrävande. Därför har man beslutat att klassa substansen som ett kosttillskott i väntan på en framtida läkemedelsprövning.

Thomas Lenz, Milmed.

Produkten är nu redo att möta marknaden Under hösten sker bearbetning distributörer av kosttillskott på internationell nivå.
– Vi har inte själv resurser att marknadsföra våra produkter till konsumenter, utan går vägen vi redan etablerade distributörer. Hittills har vi skrivit ett avtal för den australiensiska marknaden. Diskussioner med distributörer i fler länder pågår. Thomas är optimist.
– Jag hoppas att vi inom ett år finns i ett tiotal länder, säger han.

Sedan ett par månader tillbaka är Milmed ett Inkubera-företag.
– Dels är det värdefullt att ha ett bollplank kring företagets strategiska utveckling, säger Thomas. Men jag hoppas också att jag via Inkubera kan få värdefulla kontakter. För att kunna gå i mål med en läkemedelsprövning krävs exempelvis att vi hittar en trygg finansiering.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.

måndag 29 april

Nominera bästa idé till Sveriges största innovationstävling

SKAPA-priset till Alfred Nobels minne är Sveriges ledande tävling för nyskapande idéerna. Jurygrupper i alla län utser de bästa idéer sett till innovativitet, marknadspotential och hållbarhet. I Örebro län är det Inkubera som leder arbetet. Nu är det hög tid att nominera de smartaste nya idéerna. Nominera dig själv eller någon annan senast 31 maj.

måndag 22 april

Start Your Move – fysisk aktivitet istället för psykisk ohälsa

Som fysioterapeut har hon hjälpt hundratals människor personer med psykisk ohälsa att komma i rörelse. Frustrationen över att många av dem återgick till ett stillasittande liv efter behandlingen, gav energi till att bli företagare. – De flesta vet att den psykiska ohälsan kostar samhället enorma belopp och att fysisk aktivitet är en nyckel för tillfrisknande. Ändå görs det alldeles för lite. Med Start Your Move vill jag bidra till en hållbar förändring, säger Lena Axelsson Svedell.