Nyheter

Ny ekologisk produkt från JL Kemi skyddar mot svartmögel

Marzena Nordberg, kvalitets- och miljöchef på Stenvalls Trä, ser stora fördelar med att använda Bio- Eco TT i företagets produktion.

JL Kemi fortsätter att ta fram nya produkter med cellulosa som bas. Den senaste, Bio-Eco TT, skyddar trä mot angrepp av svartmögel.

– Cellulosa finns i alla växter på jorden, säger företagets grundare, Jimmy Lundström. Det gör att våra produkter är helt giftfria och nedbrytbara. Vår nya produkt, Bio-Eco TT, fungerar som en impregnering mot svartmögel. När man spejar trä med Bio-Eco, täpps porerna igen vilket hindrar mikroorganismer från att växa.

Jimmy Lundström är inte utbildad kemist. Ändå har han en ovanlig förmåga att på iniutiv väg förstår kemiska sammanhang och uppfinna nya produkter. Tidigare har han utvecklat bland annat ekologiska rengöringsmedel och flamskyddsprodukter med cellulosa som bas. Bio-Eco är ytterligare ett exempel på Jimmys innovationskraft. Att Bio-Eco både ber ett bra skydd mot svartmögel och är ett utmärkt miljöval har Jimmy fått kvitto på.

– Första steget var att med stöd från Inkubera, testa produkten hos testinstitutet Rise. De kunde konstatera att produkten verkligen utgör ett effektivt skydd mot svartmögel. I steg två har vi testat produkten hos branschägda Byggvarubedömningen som intygar att Bio-Eco är både giftfri och nedbrytbar.

JL Kemi har nu också börjat leverera produkten till sin första kund. Stenvalls Trä är ett sågverksföretag med 230 anställda och tre anläggningar i norra Sverige. De använder Bio-Eco genom att spreja vätskan på de råspontluckor de producerar.

– Det känns otroligt bra, eftersom produkten både är miljö- och hälsovänlig, något som är viktigt i vårt hållbarhetsarbete, säger Marzena Nordberg, kvalitets- och miljöchef Stenvalls. Genom att använda Bio-Eco skapar vi en mer god arbetsmiljö för våra medarbetare eftersom den också är helt luktfri. Ett extra bra kvitto är att våra operatörer i produktionen tycker att produkten är en dröm att jobba med ur arbetsmiljösynpunkt.

Jimmy avslöjar också att det finns planer på vidareutveckling av Bio-Eco.
– Genom att modifiera produkten något, kommer den även kunna användas även på färdiga byggnader. Villaägare och andra som exempelvis vill försäkra sig om att de inte ska få svartmögel i sina vindsutrymmen, kommer att kunna använda Bio-Eco för ett säkert och miljömässigt skydd mot angrepp.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."