Swedish Scalups – för etablerade företag som vill växa snabbt


Vill du att ditt företag skall växa riktigt snabbt, är vårt scaleup-program, Swedish Scalups, till för dig. Tillsammans undanröjer vi hindren och sätter fokus på det som verkligen skapar tillväxt. Kompetensutveckling, kapitalanskaffning, hållbarhet och internationalisering är exempel på områden som vi ger särskild uppmärksamhet. Men framför allt lyssnar vi på er i teamet – vad behöver ni hjälp med just nu för att företaget ska kunna växa? I Swedish Scalups finns särskilda ekonomiska resurser att sätta in som ger er tillväxtresa extra fart

 

Kan ditt företag vara med i vårt Swedish Scalups?
För att vara med i vårt Swedish Scaleups krävs att ert företag bygger på en skalbar innovativ lösning som är internationellt gångbar, har ett dedikerat team samt en framtida tillväxtpotential på minst 20 % om året. Dessutom skall ni ha en omsättning på minst 7 mkr och/eller minst 10 anställda. Är ditt företag lite mindre – 3 mkr i omsättning och/eller minst 3 anställda – kan ni ansöka om att vara med i Prescaleup, som är e variant på programmet och har ett liknande upplägg.

Nulägesanalys
Grunden för vårt Swedish Scaleups är att vara lyhörd gentemot er och att sätta in resurser just där de gör som störst nytta. Dock finns ett par fasta punkter som gäller alla företag. Första steget är en nulägesanalys, en så kallad Utvecklingsdialog, som vi genomför tillsammans med Almi. Utvecklingsdialogen visar era starkare och svagare områden med fokus på tillväxt och mynnar ut i ett spindeldiagram som lägger grunden för den fortsatta processen.Hållbarhetsanalys

Vi gör en genomlysning av företaget med fokus på hållbarhet kopplat till Agenda 2030. Hållbarhetsanalysen hjälper er att arbeta mer målmedvetet med ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och resulterar i konkreta planer.

Tillväxtplan och skräddarsydda insatser
Med utgångspunkt från de inledande stegen, identifierar vi vad som är viktigast för att tillväxten ska ta fart. De insatser som krävs för att få detta till stånd kan vi vara med och finansiera. Det kan exempelvis gälla olika typer av marknadsinsatser, produktutveckling eller en utlandslansering. Så länge investeringen är viktig för att ni ska kunna växa, finns nästan inga begräsningar. I regel arbetar vi även fram med att ta fram affärsutvecklings- och handlingsplaner. Så här ansöker ni

Vi driver Swedish Scelups tillsammans med några andra inkubatorer och science parks i östra Mellansverige. Efter att ni fyllt i en ansökan och fört dialog med oss på Inkubera, tar vi ett gemensamt beslut tillsammans med representanter för UIC i Uppsala, Linköping Science Park, Create i Eskilstuna och Västerås samt Inkubera.


Gör intresseanmälan