Nyheter

Snabb tillväxt för Sista 9

DropIn Golf

Från vänster: Delägarna Fredric Öjebrandt, Niclas Molinder och Samuel Danielsson samt grundaren Hannes Rydell.

Golfsäsongen dröjer ännu ett par månader, men det hindrar inte Inkubera-bolaget Sista 9 från att rekrytera nya kunder. Totalt har 30 nya golfklubbar anslutit sig till företagets lösning, en utveckling som är långt bättre än förväntat.
– Vårt mål var att vi skull ha kommit upp till 18 klubbar vid det här laget, så vi är inte så långt från dubbel måluppfyllelse säger en nöjd Hannes Rydell, vd för Sista 9.

Företaget löser ett klassiskt problem inom golfen – att banornas sista nio hål inte används fullt ut när vissa sällskap väljer att kliva av redan efter halva banan. Men appen Sista 9 kan andra spelare komma ut på banans sista nio hål och golfklubbarna att öka sin beläggning och sina intäkter.
– Med de 30 klubbar som nu har anslutit sig har vi nått 10 % av vår huvudmålgrupp. När man får ett sånt fotfäste på en marknad, brukar man säga att man kommit över en ”tipping point” och det blir lättare och lättare att attrahera ännu fler kunder.

Företagets vision är att nå ut på en internationell marknad. Första steget är att är att delta i Business Swedens utvecklingsprogram Leap Accelerator som i korthet resulterar i en marknadsplan för en internationell expansion.
– Vi erbjuder en lösning på ett problem som globalt så givetvis är siktet även inställt på marknader utanför Sverige, säger Hannes.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.