Nyheter

Sociala innovationer stöttas i nytt projekt

Lisa Nilsson, Inkubera

Allt oftare hörs begreppen sociala innovationer och socialt entreprenörskap. Enkelt uttryckt innebär det idéer och affärsverksamhet som bidrar till att lösa sociala behov och utmaningar i samhället. Några av de mest kända svenska exemplen är biblioteken, Myrorna, Röda Korset och Läkare utan gränser. Nu arbetar Inkubera och Örebro universitet tillsammans för att stötta sociala entreprenörer i Örebroregionen.

Sedan 2017 driver Örebro universitet pilotverksamheten Social Impact Lab för att hjälpa forskare och undervisande personal att utveckla sina idéer inom området. Nära kopplat till verksamheten startar nu även SIIS (Social Impact Innovation Support) där bland annat Inkubera kommer att stötta de innovatörer som vill driva sin idé vidare i företagsform. Projektet finansieras av Vinnova och löper till 2021. Utöver Inkubera ingår fyra lärosäten som tillsammans utgör den så kallade Fyrklövern – Örebro universitet, Linnéuniversitetet, Karlstads Universitet, Mittuniversitetet samt Svenska kyrkan. Syftet är att stötta nya sociala entreprenörer och att samtidigt utveckla nya metoder att göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt.

– De sociala entreprenörerna har som främsta mål att göra skillnad för utsatta människor och för samhället i stort. Även om andra företagare också oftast har andra mål än att bara tjäna pengar, behöver vi hitta nya metoder och förhållningssätt som sannolikt skiljer sig en del från vanlig affärsutveckling, menar Lisa Nilsson, projektledare på Inkubera. 

SIIS är ännu ett exempel på ett utökat samarbete mellan Inkubera och Örebro Universitet. Målet är att inom alla områden skapa sömlösa processer där den forskning och de idéer som har störst kommersiell potential, smidigt slussas från universitets innovationsverksamhet till Inkubera. Samarbetet kan även gå i motsatt riktning – de Inkubera-företag som är i behov av universitetets spetsforskning, skall lätt få tillgång till den via Inkubera. 

– SIIS är ännu i sin linda, men vi ser redan många idéer med stor utvecklingspotential, säger Lisa Nilsson. Dessutom har vi redan exempel på socialt entreprenörskap, EMBRACE, som nyligen gått hela vägen från universitetet, via Inkubera och ut till en lyckad marknadslansering. Jag är övertygad om att flera sociala innovationer kommer att ha gått samma väg när vi summerar projektet om några år.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."