Nyheter

Sparbanksstiftelsen Nya stöttar Inkuberas bolag

Sparbanksstiftelsen Nya och Inkubera har slutit ett avtal som innebär att stiftelsen går in med 500 000 kr till Inkubera. Pengarna skall oavkortat användas till Innovationslån, dvs förmånliga lån till innovativa startup-bolag. En förutsättning är att bolagen deltar eller har deltagit i något av Inkuberas utvecklingsprogram.
– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera.

Sparbanksstiftelsen Nya har sitt säte i Västerås och verkar huvudsakligen i fyra län, däribland Örebro län. Stiftelsens huvuduppgift är att äga bank, främja sparsamhet och verka för sparbanksidén. I rollen som ägare i Swedbank, ser man satsningen som ett naturligt sätt att stötta entreprenörskap.
– Vår värdegrund bottnar i Sparbanksidén om en större frihet för de många människorna på de orter vi finns. Genom att tillsammans med Inkubera stötta innovativa startup-bolag med stor tillväxtpotential, är vi med och bygger för framtida innovationer, möjligheter och idéer säger Peter Almroth, vd på Sparbanksstiftelsen Nya.

Pengarna, 500 000 kr, skall användas till förmånliga lån till 3 – 4 innovativa startup-bolag. Syftet är att bolagen ska utveckla affärsidén och skapa större förståelse för kunderna så att nya intäkter kan genereras. En förutsättning är att bolagen ingår – eller nyligen har ingått – i något av Inkuberas utvecklingsprogram.
– Denna finansiering innebär att vi kan hjälpa bolag på ett sätt som vi inte kunnat tidigare, säger Fredrik Stenman, vice vd på Inkubera. Pengarna kommer att göra stor nytta bland de innovativa tillväxtbolag som vi arbetar med. Jag är glad att Sparbanksstiftelsen gör denna offensiva satsning för att stötta framtidens företag. Vi tackar för förtroendet.

Även ALMI Företagspartner är en del av uppgörelsen. Sparbanksstiftelsen Nya gav ALMI och Inkubera i uppdrag att ge förslag på hur pengarna skulle kunna göra störst nytta.
– Att pengarna hamnade hos Inkuberas bolag tycker jag blev den bästa lösningen, säger Mikael Fällman, platschef på ALMI Örebro. Vi och Inkubera har ett gott samarbete och arbetar båda för ett starkare näringsliv i regionen. Dessa lån passar perfekt för bolag i tidiga skeden. Behöver företagen större lån längre fram, slussar Inkubera dem vidare till oss.

De Inkubera-bolag som är i behov av finansiering för att utveckla sin affärsmodell och sin kunskap om marknaden, kan ansöka om Innovationslån redan nu.
– Uppfyller man kriterierna och har behovet finns inga skäl att vänta, säger Fredrik Stenman. I så fall kontaktar man Anna Skogh, som ansvarar för Innovationslånen på Inkubera.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."