Startup – individuellt stöd för snabbare tillväxt

Om din startup har en unik idé som motsvarar ett verkligt behov på marknaden kan du få individuellt stöd via vårt startup-program. Vi söker företag med skalbara idéer och tillväxtpotential som bidrar till ökad hållbarhet enligt Agenda 2030.

 

Handplockad affärscoach
När din startup blir antagen väljer vi ut en erfaren affärscoach med kompetenser som matchar dig och din startup. Affärscoachen blir din samtalspartner kring det mesta – affärsmodell, teambygge, ekonomi, marknad och så vidare. Tillsammans vidareutvecklar ni företagets affärserbjudande och ser till att det blir verifierat av er huvudmålgrupp.

Milestone-planen sätter mål för din startup
Du och din affärscoach upprättar en så kallad milestone-plan som fastställer mål för hur långt din startup ska nå under tiden hos oss. Milestone-planen innehåller bland annat vilka steg som företaget behöver ta för att kunna ta in externt kapital, skrivandet av budgetar och finansieringsplaner, skydd för immateriella tillgångar samt skapande säljpitch och företagspresentation.

Expertcoachning
Kanske gör du och din affärscoach analysen att företaget behöver extra stöd inom ett specifikt område. Det kan gälla juridik, varumärkespositionering eller i stort sett vad som helst som är av stor betydelse för er tillväxt. Finns behovet får ni stöttning av en verklig expert inom det aktuella området.

Finansiering av er tillväxtresa
Vi stöttar dig i arbetet att hitta såväl offentlig som privat finansiering för bolagets tillväxt. Om ditt företag når tillräcklig mognadsnivå finns också möjlighet till kapitaltillskott via vår satsning Inkubera Ventures. Detta innebär även att du får direktkontakt med en rad affärsänglar i regionen som eventuellt kan vara intresserade av att investera ytterligare kapital i din startup i framtiden.

Ökad synlighet för din startup
Alla företag i vårt startup-program får träffa vår marknads- och kommunikationsansvarige som hjälper er att skapa publicitet kring företaget. I samråd med dig presenteras din startup på vår hemsida, i våra sociala medier, i vårt nyhetsbrev och med hjälp av pressmeddelanden till relevanta medier.

Vi kopplar ihop dig med rätt människor
Inkubera har varit regionens företagsinkubator i nästan 20 år och har ett brett kontaktnät. Det gör att vi ofta kan koppla ihop våra företagare med rätt personer, företag och organisationer. I vårt nätverk ingår bland annat forskare, experter inom olika områden, affärsänglar, investmentbolag och så klart företag som är eller har varit med i Inkubera. Dessutom är vi en del av det regionala innovationssystemet som utöver Inkubera består av Business Region Örebro, Almi Örebro, Almi Invest och ORU Innovation.

Gör intresseanmälan