Nyheter

Studenter hjälper Inkuberas företag med systemutveckling

Foto: Markus Spiske

Varje år genomför studenter under sista terminen på Systemvetenskapliga programmet vid Örebro universitet praktik under 20 veckor. I år får fyra studenter för första gången möjlighet att hjälpa ett par Inkubera-företag med systemutveckling.
– Det finns flera vinnare med det här upplägget, säger Fredrik Stenman, vd på Inkubera. Studenterna får arbeta med verkliga case och ett par av våra företag får hjälp att utveckla sin IT-tjänst.

Sista terminen på systemvetenskapliga programmet vid Örebro Universitet genomför studenterna ett systemutvecklingsprojekt, vanligen kallat SUP. Det innebär en chans för studenterna att knyta kontakter på arbetsmarknaden samtidigt som företagen i regionen får möjlighet att bekanta sig med presumtiva nya medarbetare. För första gången kommer två av projekten från Inkubera.
– Två av våra företag, HerCycle och Start Your Move, är i behov av att utveckla sitt IT-stöd, berättar Fredrik. Genom att koppla ihop företagen med studenterna får företagen värdefull hjälp utan kostnad. Samtidigt får studenterna arbeta med case som både är spännande och efterfrågas av en kund. Så är det inte alltid med de projekt som studenterna får jobba med.

Dessutom anlitar Inkubera Dan Larsson, en erfaren yrkesman inom IT och medgrundare till det framgångsrika Headlight, för att stötta bolagen.
– Att köpa IT-tjänster är inte lätt för den som är oerfaren. Genom att anlita Dan som beställarstöd, ökar vi professionalismen i hela projektet och bygger för framtiden, menar Fredrik.

En ytterligare part i projektet är IT-företaget Epical.
– Epical har en nyckelroll, säger Fredrik. De agerar som studenternas arbetsplats under SUP:en och ger dem löpande stöttning i den mån det behövs. Epical ger också studenterna erfarenheten att få arbeta i en professionell miljö med allt vad det innebär, vilket är värdefullt i sig.

Ida Stjernström på Inkubera-företaget HerCycle är nöjd med upplägget.
– Det är en otrolig möjlighet för nystartade bolag att få tillgång till bra resurser och samtidigt bidra till att öka kunskapsnivån bland unga talanger. Vi är ett litet bolag i uppstartsfas och har inte möjlighet att anställa än, så det initiativet med SUP är perfekt för oss.

Fredrik Stenman menar att detta inte är en engångsföreteelse, snarare tvärt om.
– Nu är vi med för första gången och drar lärdomar av det. Går allt som planeras kan vi utöka vår medverkan i SUP:en nästa år. Utöver att vi hjälper studenterna och våra företag är det positivt även ur ett större perspektiv. Ingen av studenterna som är med i årets projekt kommer från Örebro. Ju fler studenter som kan bygga bra relationer med det regionala näringslivet, desto fler kommer sannolikt att stanna kvar i Örebroregionen och bygga vidare på den höga IT-kompetens som redan finns här.

 

 

 

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."

torsdag 2 maj

Inkubera ska utreda möjligheterna för ökad tillgång på riskkapital

Inkubera har fått i uppdrag av RÖIAB (Region Örebro Innovation AB) att utreda möjligheterna för att öka tillgången på risk- och tillväxtkapital i Örebro län. Målet är att på sikt skapa större samverkan mellan privata och offentliga medel och göra det enklare för nystartade och växande företag i regionen att hitta kapital för sin tillväxt. – Vårt uppdrag är att ta reda på vilka upplägg som har fungerat i andra regionen för att sedan kunna designa ett upplägg som passar här, säger Inkuberas VD, Fredrik Stenman. Riskkapital har en avgörande betydelse för att lovande startups och scaleups i vår region ska kunna nå sin fulla potential.