Nyheter

Swedish Scaleups tog Splitgrid närmare exportsatsning

Göran Eriksson, Rosie Pellerone och Jonas Forsman, alla Splitgrid

Splitgrid är en ny betallösning för handeln som innebär att leverantörerna automatiskt får betalt när en vara säljs över disk. Det innebär att handelns aktörer lättare kan testa nya varor och koncept – utan att riskera kundförluster. Företagets framgångar i Sverige gör att man ser sig om efter nya marknader, frågan är bara vilken ny marknad som har störst potential.
– Tack vare Inkubera och projektet Swedish Scaleups fick vi möjlighet att utreda några intressanta marknader. Analysen kommer att ligga till grund när vi gör vår exportsatsning 2020, säger Splitgrids vd, Göran Eriksson.

I Sverige är butikernas datamognad liksom användandet att betal- och kreditkort hög. Men hur ser det ut i andra länder? Vilka juridiska, ekonomiska och branschmässiga finns på några tänkbara marknader och vilka är möjligheter? Kort sagt – var har Splitgrid störst chans att lyckas?

Projektet Swedish Scalups, som drivs av Inkubera och elva andra inkubatorer och science parks i östra Mellansverige, gjorde en upphandling av ett konsultbolag som kunde genomföra analysen. Den blev klar innan sommaren.

– Precis som vi anade dröjer det innan Tyskland kan bli en marknad för oss, säger Göran. Undersökningen visar dock att utvecklingen går snabbare framåt än vi trodde. Estland och framför allt Storbritannien däremot fullt möjliga marknader för oss.

Splitgrid får redan olika förfrågningar från utlandet. Att betalningsmoralen är högre i Sverige än i många andra europeiska länder gör att ett system som Splitgrid blir extra attraktivt, vilket talar för en exportsatsning. Ännu har inte företaget känns sig moget att ta klivet, men den dagen kommer allt närmare.
– Jag räknar med att vi gör en seriös satsning under nästa år, säger Göran. Strategin kommer att vara att ha med oss ett eller flera varumärken som vi redan jobbar med i Sverige. På så sätt blir vi mer attraktiva för utländska butikskedjor.

Oavsett vilken marknad Splitgrid beslutar sig för, kommer det kräva någon form att fysisk närvaro – antingen med egen personal eller tillsammans med en samarbetspartner.
– Det kommer att bli en stor och viktig satsning för oss. Undersökningen kommer att ligga som grund för beslutet. Man kan absolut säga att trösklarna ut på en exportmarknad har blivit lägre tack vare Inkubera och Swedish Scalups.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."