Nyheter

Tillväxtverket stöttar Arta Systems med 1,1 mkr

Cecilia Fendin, medgrundare och produktansvarig på Arta Systems.

Inkubatorföretaget Arta Systems stöttas av Tillväxtverket med 1,1 miljoner kronor. Finansieringen gäller en förstudie för ett digitalt visualiseringsverktyg som ska tydliggöra möjligheter och utmaningar för svensk livsmedelsproduktion. Konkret syftar verktyget till att göra det lättare för offentliga beslutsfattare att skapa hållbara strategier och öka självförsörjningsgraden.
– Stödet betyder mycket för oss,  säger Cecilia Fendin, medgrundare och produktansvarig på Arta Systems. Nu ska vi kartlägga behoven i detalj tillsammans med ett antal regioner. Om vi kan göra hela matkedjan tydligare och mer greppbar, skapar det bättre förutsättningar för framtidens mat.

Cecilia Fendin och Mathias Lindberg startade Arta Systems, tidigare Grythyttan System Development, tillsammans. De har båda lång erfarenhet av att leda digitala utvecklingsprojekt och har tillsammans bidragit till den förvandling som företag och hela branscher har lyckats med.
– Nästan alla branscher hittar effektivare sätt att arbeta på med hjälp av digitalisering. Inom livsmedelssektorn tar man fram mycket data, men tyvärr stannar mycket av kunskapen kvar i producentledet. Om alla som jobbar i olika delar av livsmedelskedjan kunde få en tydlig och gemensam bild, skulle det kunna ske små underverk, menar Cecilia.

Den bärande idén för det Arta Systems vill skapa, är att sammanställa den information som redan finns inom livsmedelsbranschen och göra den mer begriplig och tillgänglig för alla. Cecilia liknar tillgänglig data vid en låda med legobitar där allt ligger huller om buller. Det är svårt att greppa vilka bitar som finns eller att förstå vad man skulle kunna bygga med dem.
– Vi vill sortera alla bitar efter färg och storlek och sedan sätta ihop dem i mönster och figurer som är lätt för alla att förstå. Man skulle nästan kunna säga att vi vill berätta en historia med data som utgångspunkt. Helst ska beslutsfattarna som får vår bearbetade data framför sig, intuitivt förstå vilka problem de bör lösa och vilka möjligheter de skulle kunna utveckla, säger Cecilia.

Finansieringen från Tillväxtverket ska användas för att ta de första stegen mot det nya digitala beslutsstödsverktyget. I projektet ingår några ännu ej namngivna regioner.
– I samtal med regionerna vill vi bland annat kartlägga vilken typ av information som har högst prioritet och hur de vill ha den presenterad, säger Cecilia.

En annan del av projektet handlar om att inte bara öka tillgängligheten, utan även förbättra kvaliteten på tillgänglig data. Genom att bygga upp en databank kopplad till AI, kommer det att bli möjligt att se nya samband. Cecilia menar att det finns stora luckor i den statistik som exempelvis kommuner använder som beslutsunderlag.
– Om det till exempel finns färre än tre livsmedelsproducenter av samma sort inom kommunen, så kommer de som finns inte med i statistiken överhuvudtaget. Det ger sämre beslutsunderlag och kan innebära att vissa livsmedelsproducenter går miste om olika stöd som kanske skulle vara helt avgörande för dem.

Målet är att Arta Systems tillsammans med regionerna till sommaren ska ha klargjort hur det nya verktyget ska vara uppbyggt. Cecilia menar dock att nyttan med att skapa större klarhet kring Sveriges livsmedelsproduktion sträcker sig långt utanför kommun- och regionledningarnas väggar.
– Vi brinner för att hjälpa hela livsmedelskedjan. Om vi ska skapa en mer hållbar livsmedelsbransch gäller det lantbrukare, butiker, transportörer och alla däremellan. Jag förstår kraften i data och drömmer om att lösa utmaningarna kring vår matproduktion med hjälp av bättre dataanvändning.

Till sommaren räknar Cecilia att förstudien skall vara klar. Sedan väntar utveckling av visualiseringsverktyget.
— Vi hoppas på en större finansiering till sommaren så vi kan trycka på startknappen och utveckla plattformen, säger hon.

                     


Har du en innovativ idé?

Har du ett spännande projekt eller ett företag med en nytänkande affärsidé?
Hör av dig till oss!

Gör intresseanmälan

Nyheter


onsdag 19 juni

Uppskattat meetup kring blockchain, krypto och rekrytering

Fredagen 14 juni höll Inkubera ett meetup på Creative House. Ett 20-tal personer från Inkubera-företag och övrigt nätverket slöt upp. Johannes Norrbacka från Monetax höll en uppskattad föreläsning om blockchain och kryptovaluta och Raman Ramalingam delade med sig av sinden datadrivna metod för rekrytering till startups som gjort att han har stora delar av världen som arbetsfält. – Det är kul att se hur Inkubera-företagen nätverkar och utbyter erfarenheter, säger Inkuberas vd, Fredrik Stenman. Det här är ett av sätten vi arbetar för att bygga en community.

onsdag 29 maj

Ny period för Vinnovas innovationscheckar

Nu öppnar en period för Vinnovas innovationscheckar. I Örebro län är det som Inkubera förmedlar dem till länets företag.  Nu finns chansen att ta del av nya innovationscheckar på upp till 100.000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400.000 kronor. Små- och medelstora företag kan ta del av checkarna som kan användas inom tre områden – affärsutveckling, Infrastruktur (ex labb och demoanläggningar) samt Immateriella tillgångar. Sista dag för en intresseanmälan är 5 juni.

tisdag 28 maj

Kostnadsfria exportmöjligheter för företag som vill växa

Driver du ett innovativt företag som vill skala upp med hjälp med hjälp av export. Nu finns tre EU-projekt som erbjuder kostnadsfri hjälp att komma ut på exportmarknader. Projekten leds av Norrköping Science Park men även företag i Örebro län är välkomna att söka.

torsdag 16 maj

Skolado motverkar mobbning och psykisk ohälsa på fler än 50 skolor

Med "världens roligaste" digitala enkäter får skolbarn på drygt 50 svenska skolor berätta hur de trivs på skolan. Lärare och skolledning får snabbt sammanställningar av hur eleverna trivs och kan sätta in åtgärder om det behövs. Grundaren Ismael Hamoudi, som själv hade många kompisar som mådde dåligt under skoltiden, menar att Skolado gör stor skillnad för eleverna på de skolor där verktyget finns. "Att svara på Skolados frågor tar fem minuter och eleverna tycker att det är kul. Det gör att skolorna kan göra undersökningen ofta. Ett barn som inte mår bra måste få hjälp snabbt."