Goda idéer är bra men det är vad du gör med dem som betyder något

Affärscoaching & experthjälp


Som antaget Inkubera-företag får du en handplockad affärscoach som du har löpande kontakt med. Vid behov anlitar vi även expertcoacher inom områden som är centrala för ditt företaget utveckling.

Läs mer

Ekonomi & finansiering


Vi stöttar dig i arbetet med att ta fram bland annat budgetar, prognoser och en kapitalförsörjningsstrategi. Dessutom hjälper vi dig aktivt att hitta finansiering för ditt företags tillväxt.

Läs mer

Nätverk


Som Inkubera-företag kan du självklart dra nytta av vårt nätverk – entreprenörer, forskare och universitet, affärsänglar och investmentbolag samt övriga delar av det regionala innovationssystemet.

Läs mer

PR/marknadsföring


Vi marknadsför ditt bolag bl.a genom pressreleaser, nyhetsbrev, web och sociala medier. Du kan och marknadsföra ditt bolag vid våra olika evenemang.

Läs mer

Teamutveckling


Vi hjälper dig att komplettera och utveckla ditt bolagsteam för att skapa den genomförandekraft som ditt bolag behöver.

Läs mer

Skicka intresseanmälan

Intresserad av att bli ett Inkubera-företag? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi dig. Har du frågor, hör av dig till Fredrik Stenman på fredrik@inkubera.se eller 070-683 08 98.

Så här stöttar vi företag i olika utvecklingsfaser

Prepare – för innovativa idéer
Har du ett nytänkande projekt eller en innovativ företagsidé med god tillväxtpotential som ännu inte testats mot marknaden? Då kan vi ta in ditt bolag eller projekt i det program vi kallar Prepare. Där hjälper vi dig att konkretisera din idé i samspel med andra entreprenörer i liknande situationer. Fokus ligger på att ta fram en enkel beskrivning av ditt erbjudande och sedan testa det mot presumtiva kunder. När vi ser att ditt erbjudande matchar kundbehoven och att det finns förutsättningar för ett hållbart företagande, kan ditt bolag gå vidare till Startup. Här kan du läsa mer om Prepare.

Startup – stöd till innovativa företag med god tillväxtpotential
Om vi kan se att det finns ett bekräftat behov av det som ditt företag erbjuder kunderna, kan ditt bolag få individuellt stöd via det program som vi kallar Startup. Här får du stöd av en handplockad affärscoach, expertrådgivning, hjälp att hitta finansiering och mycket annat. Stort fokus ligger på att utveckla ditt företag inom områdena affärsmodell, hållbarhet, team, ekonomi och marknadsbearbetning. Här kan du läsa mer om Startup.

Scaleup– för etablerade innovativa företag som vill växa snabbt
Om ditt företag har ambitionen att växa riktigt snabbt, hjälper vi dig att undanröja hindren och fokusera på det som verkligen kan skapa tillväxt. Varje företag är förstås unikt, men i denna fas brukar vi ge frågor som kompetensutveckling, kapitalanskaffning, hållbarhet och internationalisering särskild uppmärksamhet. Vi arbetar med skapa snabb acceleration tillsammans med flera andra inkubatorer och science parks i programmet Swedish Scaleups. Här kan du läsa mer om Scaleup.

Inkuberamodellen

Inkubera-modellen utgör grunden för hur vi stöttar våra företag genom deras olika utvecklingsfaser.