Vi stärker ditt team med en handplockad affärscoach

Som Inkubera-företag får ni en affärscoach som vi handplockar med hänsyn till er bransch och vilka utmaningar ni för tillfället står inför. Våra affärscoacher har i regel själva gjort liknande resor som den ni själva gör och har gedigen kunskap som entreprenörer, ledare och mentorer. Tillsammans sätter ni mål för vart ni vill nå under tiden ni är hos oss samt en plan för hur ni skall ta er dit.

Exempel på områden ni kommer att arbeta med:

  • Mejsla fram en effektiv, hållbar och helst skalbar affärsmodell.
  • Nå en så kallad product/market fit. Enkelt uttryck innebär det att ni på detaljnivå skall veta vilka kunder på marknaden ni ska hjälpa samt få acceptans för detta.
  • Göra en plan för er expansion och göra er redo att ta in ytterligare kapital.

Varje företag har unika utmaningar och givetvis kommer ni tillsammans med er affärscoach diskutera en lång rad andra relevanta frågeställningar.

Ni kommer att träffa er affärscoach löpande, kanske så ofta som en gång i veckan. Er affärscoach kommer att glädjas med er i framgångar, stötta er i motgångar och vara en trygg samtalspartner i svåra situationer.

Då och då brukar våra företag även vara i behov av expertkunskap inom specifika områden – det kan gälla juridik, ekonomi, marknad, teknikutveckling eller i stort sett vad som helst. Vi kopplar då ihop er med en expert som lyfter er till en ny nivå inom det aktuella området.

Gör intresseanmälan