Ordning på ekonomin och hjälp att hitta finansiering

Om ni vill hjälper vi er att ta fram budgeter, prognoser, likviditetsplaner och annat som behövs för en god ekonomiska styrning. Dessutom tar vi gemensamt fram en strategi för er framtida kapitalförsörjning. Vi hjälper er också i arbetet att hitta ny finansiering som hjälper er att växa. Finansieringen kan vara såväl mjuka medel (till exempel bidrag och checkar) som hårda medel (exempelvis lån, kapital från affärsänglar eller riskkapitalbolag).

Under de första veckorna som Inkubera-bolag får ni träffa vår finansieringsexpert som tipsar om vilka typer av mjuka medel som ni kan söka. Ni får också stöttning i att skriva de ansökningar som krävs.

När tiden är mogen hjälper er också att söka externt kapital. Vi stöttar er med pitchträning och kan förhoppningsvis koppla er samman med affärsänglar eller andra som kan vara intresserade av att investera i företaget.

Gör intresseanmälan